Snart blir det innsamling av matavfall i Råde kommune. Når den nye ordningen starter, vil restavfallet og matavfallet bli hentet annenhver uke.  

Nå er vi i gang med utkjøring av utstyr, og alle husstander får utdelt en utendørsbeholder. I denne finner du også en kjøkkenkurv, to ruller med biologisk nedbrytbare poser og en brosjyre med informasjon. Kurven og posene tar du med deg inn når du har fått utstyret.  


Vent med å sortere matavfall til du får beskjed 
Matavfallsordningen vil starte opp gradvis i de områdene av kommunen som har fått nødvendig utstyr. Selv om du har fått beholder til matavfall, skal du vente med å bruke den til du får beskjed. Den som er registrert som eier av eiendommen får sms fra MOVAR når ordningen starter opp. 

Når selve innsamlingen av matavfall settes i gang, vil tømming av matavfall og restavfall foregå annenhver uke.  

Restavfallet hentes annenhver uke 
Er du flink til å kildesortere avfall trenger det ikke bli noe problem at restavfallet hentes annenhver uke, da en stor del av dagens restavfall er matavfall. Har du behov for større beholder til restavfall - ta kontakt med MOVAR. 

For liten plass til avfallsbeholderne?  
Det er flere mulige løsninger for deg som ikke har plass til fem avfallsbeholdere utendørs. Les gjerne mer informasjon om de ulike alternativene og ta kontakt med oss.  

Når hentes avfallet?  
Se når avfallet tømmes hos deg i MinRenovasjon-appen eller på movar.no/kalender. Den nye tømmekalenderen tømmeplanen for matavfallet og restavfallet blir synlig her når tømmingen har startet.  


Her kan du se planen for videre fremdrift i Råde

Sist oppdatert 5. januar 2024, kl 16:12

Opprettet 4. januar 2024, kl 12:06« Tilbake