Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Ønsker du at Miljøbilen skal komme til andre steder enn de som er på kjøreruta? Denne tjenesten vurderes fortløpende ift smittesituasjonen.
Vi kommer gjerne til områder og plasser som ikke er lagt inn på kjørelista. Dette kan være hytteområder, borettslag og sameier, boligområder tilknyttet en velforening, festivaler, bygdedager med mer. Ta kontakt.

Ønsker du at vi kommer og informerer om innsamlingsordningen? Denne tjenesten vurderes fortløpende ift smittesituasjonen.
Vi kan komme og informere/prate om temaet renovasjon, kildesortering, farlig avfall og småelektronikk. Vi kommer gjerne på f.eks. generalforsamlinger, møte i velforeningen, temakvelder i klubben, til skoler og barnehager, osv.

Sist oppdatert 23. november 2021, kl 08:41

Opprettet 18. februar 2021, kl 17:13« Tilbake