Gjennom forurensningsloven og renovasjonsforskriften er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering. Hjemme har du eget eller felles renovasjonsutstyr for fire avfallstyper.

(Klikk på symbolene for mer informasjon)

Renovasjonsordningen                  

Restavfall
Tømmes hver uke, med unntak i Våler der restavfallet tømmes hver 14. dag hos alle abonnenter som standard. Både i Rygge, Råde og Vestby kan man få tømming av restavfallet hver 14. dag dersom man ønsker det. Renovasjonsgebyret blir da følgelig litt lavere.

Her kan du lese mer om hjemmekompostering og blå ekstrasekk.

Renovasjonsordningen   Renovasjonsordningen   Renovasjonsordningen   Papp, papir og drikkekartong
Tømmes hver fjerde uke.
 Renovasjonsordningen    Renovasjonsordningen      
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
Tømmes hver fjerde uke, med unntak i Råde der det tømmes hver sjette uke hos alle abonnenter som standard.
 Renovasjonsordningen           Plastemballasje
Tømmes hver fjerde uke.

 

Ved alle hytter i Våler og de fleste i Moss er det fritidsrenovasjon hele året og det er utplassert felles oppsamlingsutstyr for kildesortering av de samme fire avfallstypene som ovenfor. I Råde, Vestby og tidligere Rygge er det i hovedsak fritidsrenovasjon i perioden påske t.o.m. uke 40. Det er utplassert felles oppsamlingsutstyr der det er mest hensiktsmessig og for eiendommer som ligger spredt er det utplassert eget sekkestativ/beholder for restavfall. Abonnenter som har eget sekkestativ for restavfall, får utdelt sekk hver uke. Kildesortering for hyttene i Råde, Vestby og tidligere Rygge er pr.d.d. er lite utbygd og abonnentene henvises til Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Det arbeides med å endre ordningen med mål om kildesortering av de samme fire avfallstypene som i Moss og Våler. 

Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall må du levere til godkjent mottak. MiljøbilenSolgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot slik avfall. Medisinsk avfall som medisinavfall (kasserte legemidler/medisiner) og smittefarlig avfall, skal ikke blandes som andre typer avfall så ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Informasjon om levering av andre avfallstyper, kontakt Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon

Sist oppdatert 25. mai 2022, kl 16:44

Opprettet 27. april 2015, kl 16:19« Tilbake