×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 936

Gjennom forurensningsloven og renovasjonsforskriften er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering. Hjemme har du eget eller felles renovasjonsutstyr for fire avfallstyper.

(Klikk på symbolene for mer informasjon)

Renovasjonsordningen                  

Restavfall
Tømmes annenhver uke i Våler og Råde. I Moss og Vestby tømmes restavfallet ukentlig som standard frem til igangsetting av sortering av matavfall.

Her kan du lese mer om blå ekstrasekk.

Renovasjonsordningen

         

Matavfall
Tømmes annenhver uke. Sortering av matavfall innføres gradvis, her kan du lese mer om ordningen og se fremdrift i din kommune

Renovasjonsordningen   Renovasjonsordningen   Renovasjonsordningen   Papp, papir og kartong
Tømmes hver fjerde uke.
 Renovasjonsordningen    Renovasjonsordningen      
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
Tømmes hver åttende uke.
 Renovasjonsordningen           Plastemballasje
Tømmes hver fjerde uke.

 

Ved fritidseienommer er det noe ulike ordninger i de forskjellige kommunene, men det arbeides med mål om helårstilbud med full kildesortering i alle kommuner. Ta kontakt ved spørsmål om hvilken ordning din hytte er tilknyttet.

Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall må du levere til godkjent mottak. MiljøbilenSolgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot slik avfall. Medisinsk avfall som medisinavfall (kasserte legemidler/medisiner) og smittefarlig avfall, skal ikke blandes som andre typer avfall så ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Informasjon om levering av andre avfallstyper, kontakt Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon

Sist oppdatert 1. februar 2024, kl 10:41

Opprettet 27. april 2015, kl 16:19« Tilbake