Gjennom forurensningsloven og renovasjonsforskriften er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering. Hjemme har du eget eller felles renovasjonsutstyr for fire avfallstyper:

(Klikk på symbolene for mer informasjon)

Renovasjonssystemet Restavfall      

Tømmes hver uke, med unntak i Våler der restavfallet tømmes hver 14. dag hos alle abonnenter som standard. Både i Rygge, Råde og Vestby kan man få tømming av restavfallet hver 14. dag dersom man ønsker det. Renovasjonsgebyret blir da følgelig litt lavere.

Her kan du lese mer om hjemmekompostering og blå ekstrasekk.

Renovasjonssystemet Papp, papir og drikkekartong   Tømmes hver fjerde uke. 
Renovasjonssystemet Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   Tømmes hver fjerde uke, med unntak i Råde der det tømmes hver sjette uke hos alle abonnenter som standard.
Renovasjonssystemet Plastemballasje   Tømmes hver fjerde uke. Til dette utdeles det rull med gjennomsiktige plastsekker. Hvis ønskelig kan sekk til sortering av plastemballasje erstattes med beholder, gebyret er det samme.

 

Ved hyttene i Moss og Våler er det fritidsrenovasjon hele året og det er utplassert felles oppsamlingsutstyr for kildesortering av de samme fire avfallstypene som ovenfor. I Rygge, Råde og Vestby er det kun fritidsrenovasjon i perioden påske t.o.m. uke 40. Det er utplassert felles oppsamlingsutstyr der det er mest hensiktsmessig og for eiendommer som ligger spredt er det utplassert eget sekkestativ/beholder for restavfall. Abonnenter som har eget sekkestativ for restavfall, får utdelt sekk hver uke. Kildesortering for hyttene i Rygge, Råde og Vestby er pr.d.d. er lite utbygd og abonnentene henvises til Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Det arbeides med å endre ordningen med mål om kildesortering av de samme fire avfallstypene som i Moss og Våler. 

Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall må du levere til godkjent mottak. MiljøbilenSolgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot slik avfall. Medisinsk avfall som medisinavfall (kasserte legemidler/medisiner) og smittefarlig avfall, skal ikke blandes som andre typer avfall så ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Informasjon om levering av andre avfallstyper, kontakt Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon

Sist oppdatert 9. April 2019, kl 08:40

Opprettet 27. April 2015, kl 16:19« Tilbake