Renovasjonsteknisk norm (heretter kalt normen) har som mål å beskrive krav og løsninger for å oppnå tilfredsstillende oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunene som er tilsluttet MOVAR.

Normen gir råd om kommunens håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker. Normen er et verktøy for utbyggere og kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig. Normen skal bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene.

Normen av april 2022 erstatter Renovasjonsteknisk avfallsnorm av 2013.

Her finner du renovasjonsteksnisk norm.

Sist oppdatert 13. mai 2022, kl 12:21

Opprettet 24. november 2014, kl 17:19« Tilbake