Renovasjonsteknisk norm (heretter kalt normen) har som mål å beskrive krav og løsninger for å oppnå tilfredsstillende oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunene som er tilsluttet MOVAR.

Normen gir råd om kommunens håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker. Normen er et verktøy for utbyggere og kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig. Normen skal bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene.

Normen av april 2022 erstatter Renovasjonsteknisk avfallsnorm av 2013.

Her finner du renovasjonsteknisk norm.

Sist oppdatert 26. april 2023, kl 10:42

Opprettet 24. november 2014, kl 17:19« Tilbake