Klikk på knappene nedenfor for mer informasjon

Basiskarakterisering

Avfallsdeklarering

Næring som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet før levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet ved videre håndtering. Farlig avfall deklareres på avfallsdeklarering.no.

Levering av båter

På våre nettsider kan du lese mer om levering av fritidsbåter. Skal du søke Miljødirektoratet om refusjon, må du gjøre følgende:

  1. Den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak (kvittering), må legges ved refusjonssøknade

Vi er behjelpelig med utfylling av skjemaer - ta kontakt.

 

 

Sist oppdatert 8. juli 2021, kl 11:53

Opprettet 7. juli 2014, kl 14:54« Tilbake