Tømming av slam og avløpsvann er en obligatorisk ordning både med hensyn til tømming og vedtatt gebyr. MOVAR er ansvarlig for tømming av slam og avløpsvann fra slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker. Alle tanker/anlegg tømmes automatisk etter frekvens gitt i vedtak/utslippstillatelse for den enkelte eiendom fra kommunen. Samtlige tømminger skal utføres av den MOVAR har kontrakt med. Det er Hydroclean AS som utfører tømming av slam i Moss, Råde og Våler kommune. 

Behov for tømming tidligere enn den planlagte tømmingen?
Bestillinger vil bli utført innen fire virkedager (mandag-lørdag). Det vil si at bestilling som mottas på tirsdag fører til tømming senest lørdag (belastes med ordinært gebyr). Ta kontakt med oss på tlf.: 69 26 21 10 eller send inn skjema for bestilling av ekstratømming.

Behov for hastetømming?
Tømming som må utføres innen 24 timer må meldes pr. telefon. Ring MOVAR (telefon 69 26 21 10 eller vår vakttelefon 970 67 578) eller ta kontakt direkte med slamtømmefirma (vakttelefon 455 00 510 eller 920 53 055 eller 924 35 301). 
Hastetømming belastes med et tillegg i Råde og Våler. Gebyrene finner du nedenfor.

 

Gebyr for slamtømming i Råde 

Gebyr for slamtømming i Våler 

Sist oppdatert 21. juli 2023, kl 11:24

Opprettet 4. juli 2018, kl 09:50« Tilbake