Tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet viser at: 3 av 4 av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe! 9 av 10 omkommer i bolig.

Vi jobber for å gjøre hverdagen mer brannsikker for mennesker som av en eller annen grunn ikke kan ivareta egen sikkerhet, eller opplever å ha en annerledes sikkerhets tankegang en hva som oppfattes vanlig – hos oss kalt for risikoutsatte grupper. 

Brannvesenet vil ikke bry seg med, men bryr seg om! 

Vi har som satsningsområde å bistå, eldre hjemmeboende, mennesker med rus og psykiske utfordringer, nybosatte asylsøkere og arbeidsinnvandrere om brannsikkerhet i hjemmet. 

Arbeidet kan være informasjon og motivasjon i forhold til brannsikkerhet, hjemmebesøk for å kartlegge brannrisikoer i hjemmet og informere om disse, eller videreformidle kontakt mellom beboer og eiere av bygg eller andre kommunale instanser som innehar nødvendig kompetanse for videre bistand. 
 

Hvorfor risikoutsatte grupper?

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmene sine.
 
Brannvesenet opplever at flere innenfor denne brukergruppen kan oppleve det som utfordrende å kontakte hjelpeapparatet ved egen hjelp. Noen kan synes det er skamfullt å be om hjelp eller de kanskje ikke vet hva kommunen har av hjelpeinstanser eller hjelpemidler.  

Utfordringene ligger foran oss og frem imot 2050 vil andelen eldre øke betraktelig, de fleste kommer til å ønske å bo i egne hjem.  

 

Hva påvirker brannsikkerheten din?

Røykvarsling 
Det å bli varslet dersom det skulle oppstå en brann er det aller viktigste, brannrøyk inneholder veldig giftige gasser som kroppen vår håndterer svært dårlig. Et tidlig varsel om brann gjør at vi med stor sannsynlighet klarer å våkne og komme oss ut av bygningen før det er for sent. 
 
Rømningsikkerhet 
Rømningsveien er din sikre vei ut av boligen dersom det skulle begynne å brenne. Det er viktig å tenke på hva som er din rømningsvei. Møblering og andre ting liggende på gulvet kan påvirke hvor raskt du kan komme deg ut. Dersom du er sengeliggende er det viktig at soverommet er på bakkenivå. Øvelser kan gjøre deg bedre rustet dersom uhellet er ute.

Slokkeutstyr 
Det er påkrevd å ha et fungerende slokkeutstyr som når alle rom. Vet du hvor du har ditt, og vil du klare å bruke dette? Det finnes supplement til tradisjonelle slokkeutstyr som kan være mindre utfordrende å bruke.

Som brannvesen er vi selvskrevne og innehar god kompetanse når det kommer til informasjon om forebyggende brannsikkerhet på flere områder. Vi har i tillegg opparbeidet oss et godt nettverk innad i eierkommunene våre. Dette samarbeidet gjør oss mer robuste og vi får en større forståelse for hvilke utfordringer vi kan komme til å møte. 
 
Ta kontakt dersom du har utfordringer i hjemmet ditt som du tror kan påvirke din brannsikkerhet eller du er pårørende, nabo eller bekjent til noen du er bekymret for.

Du kan sende inn bekymringsmelding her eller ringe oss på Trygg hjemme telefon 902 80 951, eventuelt sentralbordet 69 24 78 50 hvor du kan spørre etter Bjørn eller Ronny.

 

Med vennlig hilsen 

Ronny og Bjørn   

Forebyggende avdeling, Trygg hjemme

Trygg hjemme

Sist oppdatert 30. november 2023, kl 09:54

Opprettet 1. november 2023, kl 11:49« Tilbake