MOVAR har tre typer sekker, sekker for plastemballasje, julesekken og blå ekstrasekker. Renovatøren tar kun med avfall i slike merkede MOVAR-sekker. Andre typer sekker enn disse tas ikke med av renovatøren. 

For mer informasjon om våre sekker og oppsamlingsenheter, klikk på linkene nedenfor.