Drikkevannet i Mosseregionen er trygt, konkluderer Folkehelseinstituttet. Det meste av mikroplasten i råvannskilden Vansjø renses bort ved Vansjø Vannverk, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk Vann.

MOVAR IKS produserer drikkevannet til nær 80.000 innbyggere i Mosseregionen ved Vansjø Vannverk, med Vansjø som råvannskilde. Hver kommunen har ansvar for å frakte vannet fra kommunegrensen, og ut til sine innbyggerne i innbyggere i Moss, Rygge, Råde, Vestby og nedre del av Våler.

Mikroplast er små plastpartikler, ofte mellom 1 mikrometer (1/1000-dels millimeter) og 5 millimeter i størrelse. Det er mange kilder til mikroplast, og den største er slitasje av bildekk på veiene. Også maling, og slitasje av tekstiler/klær er blant de andre store kildene. Les mer om mikroplast

Det er bransjeorganisasjonen Norsk Vann som står bak undersøkelsen, der Vansjø Vannverk har deltatt sammen med 23 andre vannverk.

Målte nivåene på tre punkter
I Mosseregionen er forekomsten av mikroplast målt på tre punkter; i råvannskilden Vansjø, etter rensingen på Vansjø Vannverk og i høydebassenget ved Bjørnåsen. Konklusjonen er altså at det er lite mikroplast både i råvannskilden Vansjø, og det ferdig rensede drikkevannet fra MOVAR. Resultatene fra undersøkelsene i Vansjø og drikkevannet fra Vansjø Vannverk skiller seg ikke nevneverdig fra de andre som har deltatt i undersøkelsen.

Ubetydelige mengder mikroplast
Folkehelseinstituttet konkluderer med at de lave nivåene som er funnet, ikke utgjør noen helserisiko. Tallene under viser hvor mange plastpartikler det ble funnet per liter vann på hvert av målepunkt i gjennomsnitt:

Målepunkt

Plastpartikler
per liter vann
Råvann, Vansjø 2,3
Renset vann, Vansjø Vannverk

0,3

Renset vann, Bjørnåsen Høydebasseng

0,7


Miljødirektoratet og Norsk Vann har gjennomført undersøkelsen, på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet. Les rapporten her

Stort fokus på plast
Det er et stort fokus i Norge og internasjonalt omkring plast på avveie i naturen. Mikroplast er en del av dette forurensningsproblemet. Det er fremdeles mye vi ikke vet om omfanget og konsekvensene av mikroplast for naturen, dyrelivet, det marine miljøet og menneskers helse.

Se også: Pressemelding fra Norsk Vann

Sist oppdatert 5. juni 2018, kl 14:14

Opprettet 5. juni 2018, kl 10:10« Tilbake