MOVAR ønsker å presisere at drikkevannet vi leverer til innbyggerne i Mosseregionen fra Vansjø Vannverk er trygt.

Mattilsynet har gjennomført vurderinger omkring innholdet av fluorforbindelser (PFAS) i fisk fra Vansjø. De fraråder nå å spise fisken. Vurderingene er basert på nye og reduserte midlertidige tolerable ukentlige inntaksverdier.

Saken er omtalt i Moss Avis: 
https://www.moss-avis.no/nyhet/moss/rygge/mattilsynet-advarer-mot-a-spise-fisk-fra-vansjo-ikke-bekymret/s/5-67-998787

PFAS-forbindelsene i Vansjø stammer fra slukkemidler brukt i brannøvelser på Rygge flystasjon over mange år.

Trygt drikkevann
Allerede i 2012 ble MOVAR informert av Forsvarsbygg om funnet av disse forbindelsene. MOVAR har derfor tatt en serie prøver for å dokumentere konsentrasjonsnivåer av PFAS-forbindelser i drikkevannet som leveres ut fra Vansjø Vannverk. Analysene av disse prøvene viser at drikkevannet inneholder svært lave verdier av disse forbindelsene.

For forbindelsen PFOS, som er årsaken til advarsel mot fritidsfiske, er høyeste målte verdi 5,76 ng/l (ng=nanogram) i drikkevannet fra Vansjø Vannverk. Se mer om grenseverdier i drikkevann under *.

Vannet fra Vansjø renses gjennom omfattende renseprosesser i Vansjø Vannverk. Siste rensetrinn er filtrering gjennom aktivt kullfilter. Dette rensetrinnet har egenskaper som er positive med tanke på å redusere innhold av organiske forbindelser og miljøgifter, som for eksempel PFAS-forbindelser.

Disse stoffene er bioakkumulerende. Det betyr at de stoffene lagres i kroppen til dyr og mennesker for eksempel ved at mennesker og fugler spiser forurenset fisk og skalldyr. Målinger av konsentrasjonen i blant annet fisk kan derfor bli høyt sammenlignet med konsentrasjonen i omgivelsene/vannet.

Mer om PFOS kan du lese her: 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/perfluorerte-stoffer-pfos-pfoa-og-andre-pfas-er/

*Grenseverdier i drikkevann 
EU-kommisjonen har kommet med forslag til revidert drikkevannsdirektiv. Dagens grenseverdier for PFOA og PFOS i drikkevann foreslås erstattet av nye grenseverdier for alle PFASer. Summen av PFASer i drikkevann skal ikke overstige 500 nanogram per liter. Hver enkelt PFAS, som for eksempel PFOS, skal ikke forekomme i konsentrasjoner over 100 nanogram per liter.

Kilde: Miljøstatus / Miljødirektoratet: Samme link som over.

Sist oppdatert 23. juli 2020, kl 13:44

Opprettet 22. juli 2020, kl 09:42« Tilbake