Du kan trygt drikke vannet ditt hjemme, selv om det er funnet PFAS-forurensning i drikkevannskilden Vansjø. 

Mattilsynet har tidligere frarådet å spise fisk fra Vansjø. Tilsynet advarer nå generelt mot å spise fisk og drikke vann fra innsjøer og vassdrag i nærheten av flyplasser. Årsaken er at det over mange år ble benyttet slukkemidler som inneholder PFAS-forbindelser under brannøvelser på flyplasser, som for eksempel Rygge flystasjon. 

Omfattende renseprosess
Advarselen er først og fremst rettet mot de som ferdes i naturen, eller har private drikkevannsbrønner i nærheten av flyplasser.

Drikkevannet du får fra MOVAR er renset gjennom omfattende renseprosesser ved Vansjø Vannverk. Du kan derfor fortsatt trygt drikke dette vannet.

MOVAR overvåker PFAS-nivåene i drikkevannet
MOVAR har kjent til forurensningen fra Rygge flystasjon siden 2012, og har siden da tatt jevnlige prøver for å måle konsentrasjonen av PFAS-forbindelsene i det ferdig rensede drikkevannet. Resultatene viser svært lave nivåer, godt under det som vurderes å utgjøre en helsefare.

MOVAR deltar også i et PFAS-prosjekt ledet av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Formålet er å kartlegge nivået av PFAS i norske drikkevannskilder og øke kunnskapsnivået om PFAS i VA-bransjen. 

PFAS finnes i mange produkter
PFAS-forbindelser finnes i mange produkter, i følge Mattilsynet. Vi får i oss mest PFAS gjennom det vi spiser. Fisk, egg og frukt er de matvarene som bidrar mest. 

I dag regnes PFAS som en av de farligste miljøgiftene vi omgir oss med, brytes svært langsomt ned i naturen og hoper seg opp i næringskjeden og kroppen. Opprinnelig er kildene til PFAS-stoffer for eksempel brannslukningsskum, matvareemballasje, belegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring. 

I 2020 justerte Den europeiske myndigheten for mattrygghet (EFSA) ned grenseverdien for hvilken mengde PFAS det er trygt å innta per uke. Dette er bakgrunnen for Mattilsynets fraråding mot å spise fisk og drikke vann fra områder rundt flyplasser.


Du finner mer informasjon her: 

Sist oppdatert 2. desember 2020, kl 15:23

Opprettet 2. desember 2020, kl 16:23« Tilbake