Drikkevannet for Mosseregionen blir produsert ved Vansjø Vannverk.

Vannverket er et avansert fullrenseanlegg som benytter Vansjø som råvannskilde.

 

Anlegget ligger i Moss kommune.

Vannet fra Vansjø passerer gjennom flere rensetrinn i vannverket før det sendes ut på ledningsnettet som drikkevann. Til tross for at Vansjø er i en vanskelig tilstand forurensningsmessig, produserer Vansjø Vannverk et av landets beste drikkevann. Vannverket produserer drikkevann til ca. 70 000 personer.

Sist oppdatert 8. januar 2020, kl 13:43

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:41« Tilbake