Drikkevannet blir fordelt til kommunene via MOVAR sine trykkledninger.

Rygge og Moss kommune har uttak på ledningen som går mot Moss, mens Våler og Vestby kommune får vannet tilført via Moss kommune sitt ledningsnett.

Rygge kommune har også uttak av vann fra trykkledningen som går sydover mot Sarpsborg. Denne ledningen forsyner videre Råde kommune, samt et mindre område i Fredrikstad kommune.

MOVAR har også et høydebasseng (også kalt vanntårn) i Moss kommune. Nivået i høydebassenget styrer produksjonen ved vannverket og er et buffermagasin for forsyningen.

 

Sist oppdatert 27. november 2014, kl 15:31

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:56« Tilbake