MOVAR produserer regionens drikkevann ved Vansjø Vannverk og leverer vann til eierkommunene Moss, Råde og Vestby. Vannverket forsyner også noen områder i Våler og Fredrikstad kommune.

Mens MOVAR er ansvarlig for produksjon av drikkevannet, er kommunene ansvarlige for leveransen til forbrukerne gjennom det kommunale ledningsnettet og for at hygienisk sikkerhet og kvalitet opprettholdes under transporten.

MOVAR sin målsetting er å levere et sikkert, trygt og stabilt drikkevann med en vannkvalitet som minst tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften

Sist oppdatert 16. januar 2020, kl 14:04

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:53« Tilbake