STYRET FOR MOVAR IKS NR. 1/2022

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 27. JANUAR 2022 KL. 09:00 - 13:00

MØTEROMMET PÅ VANSJØ VANNVERK – HUGGENES – EVENTUELT DELTAKELSE VIA TEAMS

 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 25. NOVEMBER 2021

Til behandling:

SAK NR. 1/2022
PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2022

SAK NR. 2/2022
Saken er unntatt offentlighet ifølge. § 23 – Av hensyn til selskapets forhandlingsposisjon

SAK NR. 3/2022
STYRETS EGENEVALUERING

 O-SAK NR. 1/2022
DIREKTØRENS ORIENTERING MED FOKUS PÅ PROSJEKTER
(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 2/2022
VALG AV LEDNINGSTRASÈ FOR HOVEDVANNLEDNING LANGSMED OSLOVEIEN

O-SAK NR. 3/2022
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING PROSJEKT 100 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

O-SAK NR. 4/2022
AVSLUTNING PROSJEKT 628 VERNEUTSTYR I BEREDSKAPSAVDELINGEN

O-SAK NR. 5/2022
AVSLUTNING PROSJEKT 674 LOGISTIKKBIL