STYRET FOR MOVAR IKS NR. 4/2019

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 20. JUNI 2019 KL. 11:30
MØTEROM – HOTEL REFSNES GODS


PROTOKOLL FRA STYREMØTET 25. APRIL 2019


Til behandling:

SAK NR. 9/2019
MØTEPLAN FOR STYREMØTER 2019
(Utsatt sak)


O-SAK NR. 21/2019
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 22/2019
STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 23/2019
VEDTAK OM STANS VED OVERHENGENDE FARE FRA ARBEIDSTILSYNET – BRANN OG REDNING

O-SAK NR. 24/2019
TILBAKEMELDING PÅ EGENKONTROLLRAPPORT FOR AVLØPSOMRÅDET 2018

O-SAK NR. 25/2019
SOLGÅRD AVFALLSPLASS – TILBAKEMELDING PÅ EGENKONTROLLRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018

O-SAK NR. 26/2019
REVISJON AV SELSKAPSAVTALE OG EIERAVTALE FOR MOVAR IKS

 

 

 

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 2/2019

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til ekstraordinært møte:

FREDAG 21. JUNI 2019 KL. 12:30 PÅ HOTEL REFSNES GODS

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 29. APRIL 2019 

REP.SAK NR. 2/2019 
VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING

REPR.SAK NR. 6/2019 
REVISJON STYRENDE DOKUMENTER FOR MOVAR IKS

REFERATER

EVENTUELT