STYRET FOR MOVAR IKS NR. 2/2023

På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 30. MARS 2023 KL. 09:00 – 13:00
UNDERVISNINGSROMMET MIB – TYKKEMYR 2

 Til behandling:

SAK NR. 3/2023
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2022 FOR MOVAR IKS
(Vedleggene sendes kun til styrets medlemmer og varamedlemmer, samt til representantskapets leder og nestleder.)

O-SAK NR. 11/2023
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 12/2023
STATUS KLAGESAKER I MOVAR

O-SAK NR. 13/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 5480 – ETABLERING AV PUMPELEDNING

O-SAK NR. 14/2023
PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT FRA AMU MØTER 2022

 Umiddelbart etter styremøtet, avholdes Generalforsamling i MOVAR Næring AS. Innkalling og sakspapirer kommer i egen forsendelse/egen mappe i AdminControl.

 

Moss, 23. mars 2023

Bjørn Amundsen                                                 Ulf Ellingsen
Styreleder i MOVAR IKS                                    Adm. direktør i MOVAR IKS