STYRET FOR MOVAR IKS NR. 1/2021

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til teamsmøte:

TORSDAG 28. JANUAR 2021 KL. 09:00

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. DESEMBER 2020

 

Til behandling:

SAK NR. 1/2021
PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2021

SAK NR. 2/2021
ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSVESENET MIB UNDER BYGGING AV NYE BRANNSTASJONER

SAK NR. 3/2021
FREMTIDIG LØSNING FOR OVERFØRING AV AVLØPSVANN FRA VESTBY KOMMUNE

 

O-SAK NR. 1/2021
DIREKTØRENS ORIENTERING MED HOVEDFOKUS PÅ PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 2/2021
HØRINGSUTTALELSE TIL NY FORSKRIFT OM BRANN- OG REDNINGSVESEN

O-SAK NR. 3/2021
INSPEKSJON PÅ SOLGÅRD AVFALLSPLASS – DEPONI - DEN 25.06.2020 AV FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN

O-SAK NR. 4/2021
ØKTE KOSTNADER TIL ENERGIGJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV RESTAVFALL

O-SAK NR. 5/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 106 – SERVEROPPGRADERING – OFFICE 365

O-SAK 6/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 216 – SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN DEL 2

O-SAK 7/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 410 – OPPGRADERING AV FASADE RÅTNETANK

O-SAK 8/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 457 – ANLEGG FOR GJENBRUK AV RENSET AVLØPSVANN

O-SAK 9/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 556 – COTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR

O-SAK 10/2021
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 559