Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 80.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss.