Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Hos oss kan du få en boks du kan bruke til oppbevaring/transport av farlig avfall og småelektronikk. Boksen er på ca 25 liter, den er gratis og kan hentes i åpningstiden på Solgård Avfallsplass, Vestby Gjenvinningsstasjon eller fås direkte fra Miljøbilen.

Sist oppdatert 11. mars 2021, kl 15:20

Opprettet 23. februar 2021, kl 13:44« Tilbake