I sommerhalvåret intensiveres overvåkningen av vannkvaliteten. Da gjennomføres et eget program for prøveuttak og analysering med spesielt fokus på alger og algetoksiner (giftstoffer).

Som drikkevannsprodusent følger MOVAR med på utviklingen av alger i Vansjø gjennom sommermånedene. Dette gjøres både ved prøvetaking og visuell oppfølging, samt gjennom et samarbeid med Vannområde Morsa og NIVA som gjennomfører overvåking av innsjøen med tanke på algeforekomster. Personellet ved Vansjø Vannverk tar ukentlige ut prøver for analysering av algegiften microsystin i perioden fra 1. juni til 1. oktober. Det tas både ukentlige prøver av urenset vann (råvann) som hentes fra inntakspunktet på 25 meters dyp i Vansjø og på det ferdig rensede drikkevannet som sendes ut fra vannverket. Det er aldri påvist algetoksiner i drikkevannet ut fra Vansjø Vannverk.

Mer informasjon om cyanobakterier (blågrønnalger) kan leses her

 

Sist oppdatert 19. august 2020, kl 09:14

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:56« Tilbake