I sommerhalvåret intensiveres overvåkningen av vannkvaliteten. Da gjennomføres et eget program for prøveuttak og analysering med spesielt fokus på alger og algetoksiner (giftstoffer).

Det tas prøver i overflatesjiktet og på ulike dyp ved råvannsinntaket i Vansjø. I prøven fra overflatesjiktet, blir det gjennomført kvalitative og kvantitative algetellinger. De forteller hva slags alger som finnes der og hvilke mengder man har av hver algetype. De algene man er mest bekymret for når det gjelder drikkevannet, er blågrønnalgene. Disse kan produsere giftstoffer. Det er ikke kjent hvorfor de noen ganger produserer giftstoffer og andre ganger ikke.

Målinger som er foretatt siden 2001 har kun vist lave konsentrasjoner av algetoksiner i råvannet fra Vansjø. Det er aldri påvist algetoksiner i drikkevannet fra Vansjø Vannverk.

Sist oppdatert 16. september 2014, kl 15:02

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:56« Tilbake