Status og fremdrift - kildesortering av matavfall i Vestby

Her kan du se planer og følge med på statusen underveis i Vestby kommune. Du får informasjon direkte fra oss, før vi gjør endringer som berører deg/ditt område.

 

Overordnet plan - matavfallssortering for eneboliger

Vinteren 2023:

Sommeren 2024:

  • Kildesorteringen av matavfallet starter opp gradvis og MOVAR IKS begynner å hente restavfall og matavfall hver 14. dag. (Det første området får matavfallsinnsamling sommeren 2024 og videre utrulling vil skje fortløpende og områdevis de påfølgende månedene). 

 

Overordnet plan - matavfallssortering forhytter/fritidseiendommer

Det er per nå ikke fastsatt når vi innfører kildesortering av matavfall for hytteeiendommer. 

Sist oppdatert 11. mars 2024, kl 14:56

Opprettet 3. juli 2023, kl 15:02« Tilbake