Status og fremdrift - kildesortering av matavfall i Vestby

Her kan du se planer og følge med på statusen underveis i Vestby kommune. Du får informasjon direkte fra oss, før vi gjør endringer som berører deg/ditt område.

 

Overordnet plan - matavfallssortering for eneboliger

Mai/juni 2024: 

  • MOVAR kjører ut beholdere områdevis i mai og juni. Eier av eiendommen mottar SMS-varsling i forkant. 
  • Beholderen for matavfall skal ikke tas i bruk, før eier av eiendommen får ny SMS om at innsamlingen starter opp. 
  • Ordningen starter opp tidligst høsten 2024 i deler av Son, Hvitsten, Pepperstad og Store Brevik. 
  • Når innsamlingen av matavfall starter opp, hentes mat- og restavfall hver 14. dag. 
  • MOVAR kontakter borettslag og sameier for å koordinere utstyr og informasjon. 

 

Våren/Sommeren 2024:

  • Kildesorteringen av matavfallet starter opp gradvis og MOVAR IKS begynner å hente restavfall og matavfall hver 14. dag. (Det første området får matavfallsinnsamling våren/sommeren 2024 og videre utrulling vil skje fortløpende og områdevis de påfølgende månedene). 

 

Vinteren 2023:

 

Overordnet plan - matavfallssortering forhytter/fritidseiendommer

Kildesortering av matavfall for hytteeiendommer innføres gradvis. De første hyttene som får utstyr for sortering av matavfall, får dette mai/juni 2024.

Sist oppdatert 24. juni 2024, kl 10:13

Opprettet 3. juli 2023, kl 15:02« Tilbake