Planlagte aktiviteter i februar 2021 

Aktivitetene i februar eri hovedsak i de samme områdene som vi jobbet med i januar 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • Tre anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler  denne strekningen. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengstein brukes fortløpende til å anlegge en midlertidig anleggesvei. Overskuddsmasser transporteres ut av området via Storebaug og til Noretjernet
 • Gravearbeid starter på deler av strekningen, før de første rørstrekkene à hele 20 meter på hovedvannledningen legges og sveises sammen
 • Mot slutten av februar er det planlagt å etablere en riggplass ved broen over Mosseelva. Her etableres det senere en kranfor å fjerne dagens bro og løfte på plass en ny bro senere
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet. 
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. (link).
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet.  

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Også i dette området blir det noe aktivitet. 
 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere

Ved Kambo

 • I området på begge sider av Osloveien og jernbanen, omtrent ved KIWI-butikken, blir det noe aktivitet i forbindelse med kabelpåvisning og supplerende grunnboringer.

 

Planlagte aktiviteter i januar 2021 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • 4. januar starter anleggsarbeidenepå strekningen mellomStorebaugog Vålerveien
 • Råde Graveservice vil arbeide her frem til senhøsten 2021.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen blir vesentlig dårligereTurstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperiodenLes mer om hvorfor.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. 
 • Tre anleggsteam jobber i ulike deler av denne traseen i januar. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen vilhele tiden være tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.
 • Det er satt opp informasjonsskilt langs alle turstier som fører inn mot anleggsområdene

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Det vil også bli noe aktivitet i dette området. 
 • Steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien vil bli fraktet hit. Her skal massene brukes for å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere
 • Det er satt opp et informasjonsskilt ved parkeringsplassen ved Noretjernet. 


Planlagte aktiviteter i november/desember 2020

 • Entreprenør jobber med å utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Denne blir førende for mer konkret informasjon om oppstart og hvilke arbeider som skal foregå når og hvor.
 • Oppstart for anleggsarbeidene på strekningen Frydenlund-Mosseelva blir i januar 2021. 

Planlagte aktiviteter i oktober 2020

 • Landbruksforvaltningen i Moss kommune ferdigstiller hogstarbeider i terrenget bak Storebaug øst. Det skal også ryddes opp og kjøres ut tømmer og kvister. 
 • Signering av kontrakt med entreprenøren som skal stå for anleggsarbeidene. 
 • informasjonsarbeid og dialog med de som berøres i første del av traseen. 

 

Sist oppdatert 22. januar 2021, kl 12:13

Opprettet 22. oktober 2020, kl 09:24« Tilbake